Phun xăm thẩm mỹ

Phun xăm tán bột
Phun xăm tán bột

SƠ LƯỢC THẨM MỸ - THỜI GIAN: Khoảng nửa tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Không cần thiết ...

Phun thêu lông mày
Phun thêu lông mày

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Gần 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Không cần thiết - ...

Điêu khắc lông mày
Điêu khắc lông mày

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Không cần thiết - ...

Xăm môi 3D
Xăm môi 3D

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Không cần thiết - ...

Tẩy môi thâm
Tẩy môi thâm

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Không cần thiết - ...

Phun xăm mí trên dưới
Phun xăm mí trên dưới

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Không cần thiết - ...

Phun xăm mí mắt trong ngoài
Phun xăm mí mắt trong ngoài

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Không cần thiết - ...