Thẩm mỹ trán

Đặt Implant Thái Dương
Đặt Implant Thái Dương

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN : Khoảng 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê cục bộ (gây mê tại chỗ) kết hợp gây mê ngủ ...

Thẩm mỹ căng da trán
Thẩm mỹ căng da trán

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 60 - 120 phút - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê cục bộ (gây mê tại chỗ) kết ...

Cấy mỡ trán từ mỡ tự thân
Cấy mỡ trán từ mỡ tự thân

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: Khoảng 30 - 60 phút - PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Không ...

Đặt implant thái dương
Đặt implant thái dương

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 30 phút - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ (gây tê tại chỗ) kết hợp gây mê ngủ ...

Thu gọn trán 2cm
Thu gọn trán 2cm

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 90 phút - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: tiền mê - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Khoảng 9 ngày ...

Thẩm mỹ đặt chất độn trán S-Line
Thẩm mỹ đặt chất độn trán S-Line

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 60 phút - PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Khoảng ...