Thẩm mỹ mũi

Thẩm mỹ mũi dài
Thẩm mỹ mũi dài

SƠ LƯỢC - THỜI GIAN PT: 1 tiếng - GÂY MÊ: Gây tê kết hợp gây mê ngủ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: 5 đến 7 ...

Thẩm mỹ mũi khoằm
Thẩm mỹ mũi khoằm

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: 2 - 3 tiếng - GÂY MÊ: Gây tê kết hợp gây mê ngủ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: 5 ...

Thẩm mỹ mũi ngắn hếch
Thẩm mỹ mũi ngắn hếch

SƠ LƯỢC - THỜI GIAN PT: 1 đến 2 tiếng - GÂY MÊ: Gây tê kết hợp gây mê ngủ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: 5 ...

Thẩm mỹ mũi thấp
Thẩm mỹ mũi thấp

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: 1 đến 2 tiếng - GÂY MÊ: Gây tê kết hợp gây mê ngủ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: 5 ...

Thẩm mỹ mũi to
Thẩm mỹ mũi to

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng - GÂY MÊ: Gây tê - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Sau 1 tuần - THỜI GIAN PHỤC HỒI: ...

Thẩm mỹ mũi vẹo
Thẩm mỹ mũi vẹo

SƠ LƯỢC - THỜI GIAN PT: Khoảng 1-2 tiếng - GÂY MÊ: Gây tê - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Sau khoảng 1 tuần - THỜI GIAN ...

Thẩm mỹ thu nhỏ xương mũi
Thẩm mỹ thu nhỏ xương mũi

SƠ LƯỢC - THỜI GIAN PT: 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê tại chỗ kết hợp gây mê ngủ - THỜI GIAN PHỤC ...

Thẩm mỹ chỉnh hình đầu mũi
Thẩm mỹ chỉnh hình đầu mũi

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ:gây tê tại chỗ hoặc gây mê ngủ - CẮT CHỈ: ...

Thẩm mỹ thu nhỏ cánh mũi
Thẩm mỹ thu nhỏ cánh mũi

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: gây tê cục bộ kết hợp gây ...

Thẩm mỹ mũi S-Line
Thẩm mỹ mũi S-Line

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1-2 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ:Gây tê kết hợp gây mê ngủ - NHẬP VIỆN:Không cần thiết ...