Thẩm mỹ môi

Thẩm mỹ thu gọn tạo hình viền môi
Thẩm mỹ thu gọn tạo hình viền môi

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ kết hợp với ...

Thẩm mỹ tạo hình môi trái tim
Thẩm mỹ tạo hình môi trái tim

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ kết hợp với ...

Tạo hình môi cười
Tạo hình môi cười

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ kết hợp với gây mê ngủ ...