Thẩm mỹ mắt

Mở rộng góc mắt ngoài
Mở rộng góc mắt ngoài

SƠ LƯỢC - THỜI GIAN PT: Khoảng nửa tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Khoảng 1 tuần - THỜI ...

TẠO MẮT HAI MÍ – PHƯƠNG PHÁP RẠCH DA TOÀN PHẦN
TẠO MẮT HAI MÍ – PHƯƠNG PHÁP RẠCH DA TOÀN PHẦN

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: 40 phút - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê cục bộ (gây mê tại chỗ) kết hợp gây mê ngủ ...

TẠO MẮT HAI MÍ – PHƯƠNG PHÁP RẠCH DA BÁN PHẦN
TẠO MẮT HAI MÍ – PHƯƠNG PHÁP RẠCH DA BÁN PHẦN

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: Khoảng gần 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê cục bộ (gây mê tại chỗ) kết hợp gây ...

TẠO MẮT HAI MÍ – PHƯƠNG PHÁP BẤM MI
TẠO MẮT HAI MÍ – PHƯƠNG PHÁP BẤM MI

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT:Khoảng nửa tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê cục bộ (gây mê tại chỗ) kết hợp gây mê ngủ ...

Thẩm mỹ sa mí mắt – nâng cơ mắt
Thẩm mỹ sa mí mắt – nâng cơ mắt

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng- 1,5 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT ...

Thẩm mỹ nâng cung mày
Thẩm mỹ nâng cung mày

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: gây tê cục bộ - THỜI GIAN ...

Thẩm mỹ mở rộng góc mắt trong
Thẩm mỹ mở rộng góc mắt trong

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 30 phút - PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN CẮT CHỈ: ...

Thẩm mỹ mắt nhiều mí
Thẩm mỹ mắt nhiều mí

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN ...

Thẩm mỹ mắt khó (XẾCH, CỤP, HỎNG)
Thẩm mỹ mắt khó (XẾCH, CỤP, HỎNG)

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1,5 tiếng ~ 2 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ - THỜI GIAN ...

Thẩm mỹ cấy mỡ hốc mắt
Thẩm mỹ cấy mỡ hốc mắt

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 2 đến 3 tiếng. - GÂY MÊ: Gây mê cục bộ (gây mê tại chỗ) kết hợp ...