Thẩm mỹ má

Tạo má lúm
Tạo má lúm

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng ~ 1,5 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê tại chỗ kết hợp gây mê ...

Thẩm mỹ hạ gò má
Thẩm mỹ hạ gò má

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 2 giờ - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê toàn thân - THỜI GIAN CẮT CHỈ: 14 ngày ...

Thẩm mỹ implant má hóp
Thẩm mỹ implant má hóp

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 - 1,5 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê tại chỗ kết hợp gây mê ngủ ...

Thẩm mỹ cấy implant má
Thẩm mỹ cấy implant má

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 30 phút - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ (gây tê tại chỗ) kết hợp gây ...

Thẩm mỹ cấy mỡ má
Thẩm mỹ cấy mỡ má

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê tại chỗ kết hợp gây mê ngủ - THỜI ...