Thẩm mỹ khuôn mặt

Nâng cơ mặt bằng chỉ
Nâng cơ mặt bằng chỉ

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 30 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê kết hợp gây mê ngủ - ...

Nâng cơ mặt nội soi
Nâng cơ mặt nội soi

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 2 ~ 3 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ (gây tê tại chỗ) ...

Căng da cổ
Căng da cổ

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1- 1,5 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Tiền mê - THỜI GIAN CẮT CHỈ: Khoảng ...