Thẩm mỹ hút và cấy mỡ

Thẩm mỹ cấy tế bào mỡ rãnh mũi – má
Thẩm mỹ cấy tế bào mỡ rãnh mũi – má

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: Khoảng nửa tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ (gây tê tại chỗ) kết hợp gây mê ...

Hút mỡ bụng tạo hình thành bụng
Hút mỡ bụng tạo hình thành bụng

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: Khoảng 2.5 tiếng~ 3,5 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê toàn thân - THỜI GIAN CẮT CHỈ: ...

Thẩm mỹ cấy mỡ bàn tay
Thẩm mỹ cấy mỡ bàn tay

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT:Khoảng 45 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ kết hợp với gây mê ngủ ...

Thẩm mỹ hút mỡ mặt và nọng cằm
Thẩm mỹ hút mỡ mặt và nọng cằm

SƠ LƯỢC - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ kết hợp với gây mê ...

Thẩm mỹ hút mỡ thăn lưng
Thẩm mỹ hút mỡ thăn lưng

SƠ LƯỢC - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ kết hợp với gây mê ...

Thẩm mỹ hút mỡ hai eo
Thẩm mỹ hút mỡ hai eo

SƠ LƯỢC - THỜI GIAN PT: Khoảng 1,5 tiếng ~ 2 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ kết hợp với gây mê ...

Thẩm mỹ hút mỡ bắp chân
Thẩm mỹ hút mỡ bắp chân

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ kết hợp với gây mê ...

Thẩm mỹ hút mỡ đùi
Thẩm mỹ hút mỡ đùi

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 tiếng ~ 1,5 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ kết hợp với gây mê ...

Thẩm mỹ hút mỡ bắp tay
Thẩm mỹ hút mỡ bắp tay

SƠ LƯỢC  - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút ~ 1 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây tê cục bộ kết hợp với gây mê ...