Thẩm mỹ hàm

GỌT HÀM V-LINE KHÔNG ĐAU – KHÔNG SẸO
GỌT HÀM V-LINE KHÔNG ĐAU – KHÔNG SẸO

SƠ LƯỢC - THỜI GIAN: - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: - THỜI GIAN CẮT CHỈ: - THỜI GIAN PHỤC HỒI: ĐĂNG KÝ NGAY GỌI NGAY: 090 387 ...

Thẩm mỹ hàm V-line
Thẩm mỹ hàm V-line

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1,5 tiếng ~ 2 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê toàn thân - THỜI GIAN CẮT ...

Thẩm mỹ hàm bạnh
Thẩm mỹ hàm bạnh

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 1 – 3 giờ tùy theo vị trí - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê toàn thân/ hoặc ...

Thẩm mỹ hàm móm
Thẩm mỹ hàm móm

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 2 tiếng ~2,5 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê toàn thân - THỜI GIAN CẮT CHỈ: ...

Thẩm mỹ chỉnh hàm hô
Thẩm mỹ chỉnh hàm hô

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 2 - 2,5 tiếng - PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ: Gây mê toàn thân - CẮT CHỈ: 14 ngày ...