Thẩm mỹ mắt

Thẩm mỹ cắt mí mắt trên lấy mỡ
Thẩm mỹ cắt mí mắt trên lấy mỡ

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút - GÂY MÊ: Gây mê cục bộ (gây mê tại chỗ) kết hợp gây mê ...

Luồn chỉ nâng cơ mắt
Luồn chỉ nâng cơ mắt

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN: - GÂY MÊ: Gây mê cục bộ (gây mê tại chỗ) kết hợp gây mê ngủ - PHỤC HỒI: Sinh ...

Cắt mí mắt dưới lấy da thừa
Cắt mí mắt dưới lấy da thừa

SƠ LƯỢC PT - THỜI GIAN PT: Khoảng 45 phút - GÂY MÊ: Gây mê cục bộ (gây mê tại chỗ) kết hợp gây mê ...